Διαγράμμιση σε 140 χλμ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Μαγνησίας ξεκινά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: Βελτιώνουμε την επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων

Διαγράμμιση σε 140 χλμ. στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας πρόκειται να υλοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την σύμβαση κατασκευής του έργου: «Διαγράμμιση στο επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας χρήση έτους 2017» προϋπολογισμού 98.000 € (με ΦΠΑ).  Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας και χρηματοδοτείται  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

«Πρόκειται για ακόμη ένα έργο που εντάσσεται στις παρεμβάσεις της αιρετής Περιφέρειας, για την οδική ασφάλεια και την καλύτερη επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων. Σε μια δύσκολη περίοδο με ελάχιστους εθνικούς πόρους, όπου μας δίνεται η δυνατότητα, υλοποιούμε έργα ουσίας για τους πολίτες. Βελτιώνουμε το οδικό δίκτυο ευθύνης μας, όπου υπάρχει ανάγκη», σημείωσε ο  κ. Κ. Αγοραστός.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνει πλήρης διαγράμμιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράμμιση) ασφαλτικού οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, με υλικό υψηλής αντοχής και ανακλαστικότητας.

Α) Διαγράμμιση στα άκρα του οδοστρώματος όπου θα γίνουν συνεχείς γραμμές (οριογραμμές) πλάτους 12εκ., αφού προηγηθεί ικανοποιητικός καθαρισμός τους από κάθε είδους υλικά (χώµατα, χόρτα, απορρίμματα κλπ) μέχρι το άκρο του ασφαλτικού.

Β) Διαγράμμιση στους κεντρικούς άξονες των οδών με συνεχή μονή ή διπλή γραµμή, µία εκ των οποίων μπορεί να είναι και διακεκομµένη, όταν εξασφαλίζεται η ορατότητα σε μεγάλη απόσταση για προσπέραση. Το πλάτος της γραµμής Θα είναι 12 εκ.

Το συνολικό μήκος της διαγράμμισης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Μαγνησίας θα είναι περίπου 140.000 μέτρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει