Διευκρινίσεις Μεϊκόπουλου για τις συντάξεις και τα επιδόματα αναπηρίας

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Επειδή έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης που υποβάλλεται στα ΚΕΠΑ στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και προκειμένου οι δικαιούχοι να μην χάνουν το δικαίωμά τους για παροχή επί εξάμηνο της συνταξιοδότησής τους, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους, διευκρινίζονται τα παρακάτω.

Η με την αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.44541/1849/14.11.2017 Εγκύκλιος (ΑΔΑ:7Τ30465Θ1Ω-7ΔΒ) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.4488/2017  παρατείνει επ΄αόριστο τη διάταξη του Νόμου 4430/2016 (παρ. 3 αρ. 50), η οποία ορίζει ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας ή του δικαιώματος καταβολής επιδόματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας ή καταβολής αναπηρικού επιδόματος παρατείνεται για έξι μήνες, ενώ το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για αυτό το χρονικό διάστημα είναι το ίδιο ποσό που λάμβαναν οι συνταξιούχοι και πριν από την λήξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουν οι δικαιούχοι ότι η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται στα ΚΕΠΑ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία που λήγει το δικαίωμά τους για την λήψη σύνταξης αναπηρίας ή του επιδόματος αναπηρίας, όπως αυτή ορίζεται στην αρχική απόφαση χορήγησης. Το χρονικό διάστημα του τριμήνου, που έχει θεσπιστεί από τα ΚΕΠΑ κατά πάγια ασφαλιστική πρακτική, θα πρέπει να τηρείται αυστηρά, καθώς αν ο ενδιαφερόμενος προσέλθει στα ΚΕΠΑ για να υποβάλλει αίτηση νωρίτερα από την τρίμηνη προθεσμία, τα ΚΕΠΑ δεν θα μπορέσουν να δεχθούν την αίτησή του, γιατί το ηλεκτρονικό σύστημα για την καταγραφή των αιτήσεων επανεξέτασης ανοίγει κατ’ αποκλειστικότητα την ημερομηνία που σηματοδοτεί την έναρξη του τριμήνου πριν την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος χορήγησης επιδόματος ή σύνταξης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση χορήγησης.

Τα παραπάνω αποτελούν χρήσιμες πληροφορίες και διαδικασίες, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας, ώστε να μπορούν να επωφελούνται αποτελεσματικά και έμπρακτα από τις ευεργετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει