Δήμος Βόλου και ΔΕΥΑΜΒ καλούν τους δημότες να υπαχθούν στις νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ο Δήμος Βόλου και η ΔΕΥΑΜΒ καλούν τους δημότες να προσέλθουν και να δηλώσουν οικειοθελώς τις οφειλές τους, προκειμένου να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, σύμφωνα με το Ν. 4483/31-7-2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.».

Μετά τις 20 Αυγούστου μπορούν να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα στο τμήμα Ταμείου, προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για ρύθμιση των οφειλών τους.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι παρατείνεται η λήψη των αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεις κ.λ.π.) στους μεγάλους οφειλέτες του Δήμου, προκειμένου να ευνοηθούν οι πολίτες του Δήμου Βόλου από τις διατάξεις του Νόμου.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται άμεσα στο τμήμα προσόδων (Δημαρχιακό κατάστημα) ή στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, αντίστοιχα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει