Εναλλακτικός Τουρισμός, Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Βόλου

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης για τον Εναλλακτικό Τουρισμό στο τμήμα Βόλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού & Δια Βίου Μάθησης κος Μπουτίνας Ιωάννης και στις 26/4 ο κος Παπαμακάριος Γεώργιος, προϊστάμενος του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης Δήμου Βόλου, συζήτησαν με τους καταρτιζόμενους του τμήματος.

Κύριες θεματικές εστίασης της συζήτησης αποτέλεσαν: η Σύμπραξη Τουρισμού για την Θεσσαλία και η εξέλιξή της, η ανάλυση δεδομένων για υφιστάμενες τουριστικές υποδομές, υλικούς και άυλους πόρους που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη, οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησής τους, το προφίλ των τουριστών και ο βαθμός ικανοποίησής τους σύμφωνα με τις έρευνες του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης Δήμου Βόλου, η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και το συνολικό πρόγραμμα προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει