Επιμένει η Ζέττα Μ. Μακρή στην αποκατάσταση ιεραρχικής ομαλότητας και για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ έτους 1991.

Διαβάστε την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η πρόεδρος της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτής Ν. Μαγνησίας, κ. Ζέττα Μ. Μακρή, επιμένει στο θέμα της αποκατάστασης της ιεραρχικής ομαλότητας για τους αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ συμπληρώνοντας την από 1-11-2019 κοινοβουλευτική της ερώτηση με την κατάθεση νέας, την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020,  που έχει ως θέμα τη συμπερίληψη και των Αξιωματικών ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991.

Συγκεκριμένα, η περίπτωση των ως άνω Αξιωματικών είναι περισσότερο σύνθετη καθώς, για αυτούς, όχι μόνο προκύπτει αναιτιολόγητη εξομοίωση με τις μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν. 705/1977 (τόσο η μεταξύ τους προέλευση όσο και τα τυπικά προσόντα τους είναι εξαιρετικά διακριτά) αλλά και χρονικό βαθμολογικό χάσμα με τους Αξιωματικούς ΑΣΣΥ καταταγέντες το έτος 1990.

Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ.1 του Ν.4609/19, του άρθρου 4, παρ. 3, όπως και του άρθρου 37 του Ν.4494/2017, καθώς και του άρθρου 18 παρ. 26 του Ν.4407/2016 όχι μόνο κλυδώνισε την εμπιστοσύνη των Αξιωματικών ΑΣΣΥ προς την Διοίκηση αλλά και είχε ως αποτέλεσμα τη διασάλευση του αισθήματος δίκαιης αντιμετώπισης των υπηρετούντων στο στράτευμα μέσω διοικητικών ενεργειών και διαδικασιών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει