Νέες αναπλάσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα σε περιοχές της Αλοννήσου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ξεκινά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας νέο έργο για αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, αποχέτευση ομβρίων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις δρόμων σε είκοσι σημεία της Αλοννήσου. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 298.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία, την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες ξεκινά ένα νέο έργο ουσίας που ικανοποιεί τις ανάγκες των κατοίκων της Αλοννήσου και βελτιώνει την καθημερινότητα στο νησί» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Το έργο
Αναλυτικά οι εργασίες, που θα εκτελεστούν είναι οι εξής :

• Θέση 1. Κλειστό Γυμναστήριο.

Κατά πρώτον θα κατασκευαστεί αγωγός ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες Φ 800 mm που θα ξεκινά από την βόρεια πλευρά του γυμναστηρίου θα δέχεται τα όμβρια από τον υπάρχοντα τσιμεντάυλακα μέσου του φρεατίου Φ1και θα τα οδηγεί μαζί με τα υπόλοιπα νερά που θα συλλέγει μέσω δύο ανοιχτών φρεατίων ΣΧ1 και ΣΧ2 καλυμμένων με χυτοσιδηρές σχάρες διαμέσου των φρεατίων Φ2, Φ3, Φ4 στο ανατολικό πρανές πίσω από το γυμναστήριο και από εκεί στη θάλασσα.

Από την κάτω πλευρά του παιδικού σταθμού θα κατασκευαστεί δεύτερος αγωγός ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες Φ 800 mm, ο οποίος θα συλλέγει τα νερά μέσω ενός ανοιχτού φρεατίου ΣΧ3 με χυτοσιδηρά σχάρα και θα τα οδηγεί στο ίδιο σημείο με τον προηγούμενο αγωγό διαμέσου του φρεατίου Φ4.

Κατόπιν αυτού αφού γίνουν οι αναγκαίες εκσκαφές και επιχώσεις θα γίνει η τσιμεντόστρωση του περιτοιχισμένου χώρου βόρεια του Κλειστού Γυμναστήριου για να δημιουργηθεί ένας δεύτερος χώρος παρκινγκ.

Θα γίνει επίσης η τσιμεντόστρωση του δρόμου μεταξύ δυτικής περιτοίχισης και εμπορικού κέντρου, του χώρου μεταξύ Εμπορικού Κέντρου και Παιδικού Σταθμού, του χώρου κάτω από Παιδικό Σταθμό, του χώρου βόρια του Παιδικού Σταθμού καθώς και η διαπλάτυνση – τσιμεντόστρωση του αύλειου χώρου του υπογείου.

• Θέση 2. Α παρκινγκ απέναντι από την είσοδο του κλειστού γυμναστηρίου.

Θα γίνει η καθαίρεση της υπάρχουσας λιθοδομής, η γενική εκσκαφή του χώρου, η κατασκευή τοιχίου στο πίσω μέρους του οικοπέδου ύψους 1,25m για την εξασφάλιση των όμορων οικοπέδων (με κτιστή πρόσοψη με τους υπάρχοντες από την καθαίρεση λίθους) και η τσιμεντόστρωση του χώρου αυτού.

• Θέση 3. Β παρκινγκ απέναντι από την είσοδο κλειστού γυμναστηρίου.

Θα γίνει η γενική εκσκαφή του χώρου, η κατασκευή τοιχίου στο πίσω μέρους του οικοπέδου ύψους 0,50m, για την εξασφάλιση των όμορων οικοπέδων (με κτιστή πρόσοψη με τους υπάρχοντες από την καθαίρεση λίθους) και η τσιμεντόστρωση του χώρου αυτού.

• Θέση 4. Πέριξ Δημοτικού Σχολείου.

Θα γίνει η τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου πίσω από το Δημοτικό Σχολείο και η αποκατάσταση των οπών που προέκυψαν από την κοπή κατεστραμμένων δένδρων και των διαφόρων φθορών της πλακόστρωσης με σκυρόδεμα C20/25 και πλάκες Πηλίου ή Καρύστου.

• Θέση 5. Πλατεία έμπροσθεν Πυροσβεστικής.

Θα γίνει η κοπή και απομάκρυνση των βάσεων κορμών δένδρων, που υπάρχουν εκεί και αποκατάσταση των οπών και των φθορών της πλακόστρωσης με σκυρόδεμα C20/25 και πλάκες Πηλίου ή Καρύστου.

• Θέση 6. Κάβος προς Λιμεναρχείο – Λίθος.

Θα γίνει η καθαίρεση και η ανακατασκευή της υπάρχουσας λιθόκτιστης κλίμακας με πλάκες Πηλίου ή Καρύστου πάχους 3,00 cm και κατασκευή μετοπών (ρίχτια) με κτιστή λιθοδομή, ώστε να επιτευχθεί το ίδιο ύψος μετοπών και να εξαλειφθεί η ανομοιομορφία της.

Πέραν αυτού θα τοποθετηθεί στο προηγούμενο τμήμα της κλίμακας χειρολισθήρας (κουπαστή) από εμποτισμένη ξυλεία καστανιάς ευθύγραμμος με ενδιάμεσα κυκλικά τμήματα, διατομής 9×9 cm και ορθοστατών κυκλικής διατομής Φ 8,00 cm ύψους έως 30,00 cm.

• Θέση 7. Παλιό Χωριό Αλώνια.

Θα κατασκευασθεί ημικυκλικό τοιχίο από αργολιθοδομή δύο ορατών όψεων στην άκρη του αλωνιού ύψους 90,00 cm και πλάτους 50,00 cm για την προστασία των διερχομένων οχημάτων.

• Θέση 8. Παλιό Χωριό Πάρκινγκ για μοτοποδήλατα.

Στη θέση αυτή θα γίνει η τσιμεντόστρωση του χώρου και η χρησιμοποίησή του για πάρκινγκ μοτοποδηλάτων.

• Θέση 9. Παλιό Χωριό Πάρκινγκ .

Στο χώρο του υπάρχοντος μεγάλου τσιμεντοστρωμένου πάρκινγκ θα γίνουν επί πλέον τσιμεντοστρώσεις διαφόρων τμημάτων του.

• Θέση 10. Παλιό χωριό δίπλα από ‘Φαντασία’.

Θα γίνει η επισκευή του υπάρχοντος πλακοστρώτου με πλάκες Πηλίου ή Καρύστου πάχους 2,00 έως 3,00 m.

• Θέση 11. Δρόμος Σφαγεία – Βαμβακιές πριν τη διασταύρωση για Άγιο Δημήτριο.

Στη θέση αυτή, επειδή τα νερά της τάφρου συγκεντρώνονται στο έξω μέρος της στροφής και εξερχόμενα απ’ αυτή δημιουργούν καταπτώσεις κατάντη στο πρανές του δρόμου Καλαμάκια – Άγιος Δημήτριος, θα κατασκευασθούν δύο φρεάτια εσωτερικών διαστάσεων 1,40 Χ 1,00 και βάθους 1,50 m ανάντη και κατάντη του δρόμου που θα συνδέονται με αγωγό ομβρίων Φ800 mm, ο οποίος θα διασχίζει λοξά τον δρόμο και θα μεταφέρει τα νερά από την μία πλευρά του στην άλλη με αποδέκτη το παρακείμενο ρέμα.

• Θέση 12. Δρόμος Βαμβακιές – Καλαμάκια Α.

Στο σημείο αυτό, λόγω της κατάπτωσης που υπάρχει, θα κατασκευασθεί οπλισμένο τοιχίο ύψους 3,00 m

• Θέση 13. Δρόμος Βαμβακιές – Καλαμάκια Β.

Θα καθαιρεθεί η κατεστραμμένη υπάρχουσα ισόπεδη διάβαση και θα κατασκευασθεί όμοια στις ίδιες διαστάσεις.

• Θέση 14. Αρχή δρόμου προς Κοκκινόκαστρο μετά τη διασταύρωση.

Στη θέση αυτή θα γίνει αποκατάσταση της φθοράς που υπάρχει στην αριστερή πλευρά του δρόμου με 3Α και ασφαλτικό.

• Θέση 15. Αγία Παρασκευή οικία Πανέρη.

Θα κατασκευασθεί τοιχίο στην αριστερή πλευρά του δρόμου με κυμαινόμενο ύψος 1,20 έως 1,60 m, σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης για την στήριξη της κατάπτωσης εντός του οικοπέδου.

• Θέση 16.Στροφή Ξενοδοχείου Αλκυών.

Θα γίνει η διαπλάτυνση του υπάρχοντος πεζοδρομίου σε μήκος 37,00 m με καθαίρεση του υπάρχοντος κρασπέδου τη κατασκευή νέου ρείθρου και κρασπέδου σε κυμαινόμενη απόσταση από το παλιό από 0,00 έως 1,00 m ώστε αυτό να προσαρμοσθεί στο υπόλοιπο κράσπεδο και θα συμπληρωθεί το ενδιάμεσο διάστημα με σκυρόδεμα C16/20 και πλάκες Πηλίου ή Καρύστου.

• Θέση 17. Πατητήρι οικία Βελούδου.

Συνέχιση της τσιμεντοστρωμένης οδού που ξεκινάει απ’ το κεντρικό δρόμο με διαπλάτυνση στην άνω στροφή κατά 2,00 m με διαμόρφωση του καταστρώματος του δρόμου και τσιμεντόστρωση. Στο τελευταίο τμήμα του δρόμου και στην κατάντη πλευρά του θα καθαιρεθεί το παλιό πέτρινο τοιχίο και θα κατασκευασθεί νέο, ύψους 2,70 m (με κτιστή πρόσοψη με τους υπάρχοντες από την καθαίρεση λίθους) σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

• Θέση 18. Αγία Παρασκευή (παραπλεύρως εκκλησίας).

Στη θέση αυτή μετά την εκσκαφή και μόρφωση της επιφανείας τμήματος της οδού θα γίνει η τσιμεντόστρωση της σε όλο το πλάτος.

• Θέση 19. Μορτιάς.

Στον δρόμο που καταλήγει στην παραλία θα γίνει η τσιμεντόστρωση του τελευταίου τμήματος, αφού πρώτα καθαιρεθεί ένα μικρό τμήμα μήκους 3,50 m για προσαρμογή στην υπάρχουσα κατάσταση.

• Θέση 20. Παραπλεύρως Συνεταιρισμού.

Θα γίνει η γενική εκσκαφή του τελευταίου τμήματος του δρόμου και μετά την διαμόρφωση του καταστρώματος θα τσιμεντοστρωθεί αυτός σε όλο του το πλάτος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει