Ο Βολιώτης Χρ. Τριαντόπουλος πρόεδρος της Υπερ-Επιτροπής για την καταπολέμηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα

Επιτροπή στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, συγκρότησε με απόφασή του ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Πρόεδρός της, αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για τα σχετικά θέματα.

Έργο της επιτροπής στρατηγικής θα είναι μεταξύ άλλων ο εντοπισμός, η ανάλυση, η εκτίμηση και η αντιμετώπιση των εκάστοτε υφιστάμενων κινδύνων από τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής σε εθνικό επίπεδο.

Ακόμη, η επιτροπή έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό της διαδικασίας εκπόνησης, τακτικής αναθεώρησης, επικαιροποίησης και δημοσιοποίησης των εκτιμήσεων κινδύνου για το ξέπλυμα χρήματος, με στόχο τον μετριασμό των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευρημάτων στην κατανομή πόρων και στο σχεδιασμό δράσεων σε επιλεγμένους τομείς.

Βασικός ρόλος της επιτροπής θα είναι και η διασφάλιση της συμμόρφωσης της χώρας μας με τα διεθνή πρότυπα, η εξέταση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Αρχής για το Ξέπλυμα, η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της ασκούμενης εποπτείας εκ μέρους των συναρμόδιων αρχών και την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας, αλλά και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.

Στην επιτροπή θα μετέχουν μεταξύ άλλων, η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη, Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ο Γεώργιος Μανωλάς, Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών, ο Ευθύμιος Σαΐτης, Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο Κωνσταντίνος Μουρτίδης, Γενικός Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ της ΑΑΔΕ, η Αθηνά Καλύβα, Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας , ο Κωνσταντίνος Τσουβάλας, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο Γεώργιος Πάσχα, Διευθυντής Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, ο Ευάγγελος Καραγρηγορίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κ.α..

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει