Οι ωφελούμενοι του Ξενώνα Αστέγων ενημερώθηκαν για θέματα υγείας

Διαβάστε την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στο πλαίσιο δικτύωσης με άλλους φορείς και  υπηρεσίες, τα μέλη του προσωπικού του Ξενώνα Αστέγων Βόλου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης – Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ) του Δήμου Βόλου, πραγματοποίησαν ενημερωτική συνάντηση με εκπρόσωπο της 7ης Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιωλκού (ΤΟΜΥ).

Κατά τις εργασίες της συνάντησης δικτύωσης, η κοινωνική λειτουργός της ΤΟΜΥ Ιωλκού, κα Μαριαλένα Αθανασάκη ανάλυσε θέματα που αφορούν μεθοδολογίες και εργαλεία ανάπτυξης των υπηρεσιών της ΤΟΜΥ προς τους ωφελούμενους αλλά και προς την κοινότητα όπως, η προσέγγιση των τοπικών φορέων, η ευαισθητοποίηση του κοινού και οι πλέον πρόσφορες δράσεις που συνεισφέρουν στην προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πληθυσμού. Ειδική μνεία έγινε στις προϋποθέσεις και διαδικασίες εγγραφής στην ΤΟΜΥ Ιωλκού και στις παροχές που καλύπτονται στους δικαιούχους μέσω του υγειονομικού τους φορέα. Σημειώθηκαν παράλληλα ενδιαφέρουσες προτάσεις για κοινές δράσεις αλλά και για θέματα που αφορούν στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ωφελούμενων του Ξενώνα.

Καθώς η συνάντηση αφορούσε στην αμφίδρομη ενημέρωση των εκπροσώπων των δύο φορέων ακολούθησε ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του Ξενώνα Αστέγων και έμφαση δόθηκε στον πληθυσμό στόχο της δομής και στο σκοπό λειτουργίας του, ο οποίος αφορά στην υποδοχή, προσωρινή φιλοξενία και ανακούφιση σε άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης και στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης.

Εξηγήθηκε ότι η φιλοξενία σε Κοινωνικούς Ξενώνες εντάσσεται στην πολιτική προσωρινής – μεταβατικής φιλοξενίας και σε καμία περίπτωση δεν αποκτά σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα. Στόχος είναι η κινητοποίηση, η κοινωνική και εργασιακή επανένταξη και η μετάβαση των επωφελούμενων σε ανεξάρτητες μορφές στέγασης.

Ο Ξενώνας Αστέγων Βόλου της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΒΟΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032717 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Ξενώνα Αστέγων, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει στο 2421091614 είτε στο email: [email protected]. Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 με 20:00.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει