Παρέμβαση Ζ. Μακρή στη Βουλή και προώθηση των προτάσεων του ΣΘΕΒ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Η Ζέττα Μ. Μακρή συμμερίζεται την αγωνία του ΣΘΕΒ για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στη μετα-κορωνοϊό εποχή.

Τις προτάσεις του συνδέσμου θεσσαλικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) για την ενίσχυση της επιχειρηματικής και επενδυτικής πρωτοβουλίας στη μετα-κορωνοϊό εποχή υιοθετεί και προωθεί με κοινοβουλευτική της αναφορά η πρόεδρος της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών της Βουλής και βουλευτής Ν. Μαγνησίας, Ζέττα Μ. Μακρή, που κατέθεσε τη Δευτέρα προς τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, ο σύνδεσμος παραθέτει μία σειρά σοβαρών προτάσεων χρηστικής αξιοποίησης και διαχείρισης των ήδη υφισταμένων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι: η ορθολογικότερη κατανομή των τροποποιήσεων προϋπολογισμών της β’ φάσης του καθεστώτος «γενική επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και παραμετροποίησης του πληροφοριακού συστήματος για το καθεστώς «επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του Ν. 4399/2016, η συνεχής ύπαρξη ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου με άμεση αξιολόγηση και έκδοση αποφάσεων υπαγωγής με διαδικασίες FIFO και, τέλος, η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος – από 29-02-2020 – επικείμενης νέας ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των επενδύσεων στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Η βουλευτής συμμερίζεται όχι μόνο την αγωνία των μελών του ΣΘΕΒ αλλά θεωρεί ότι τέτοιες ενέργειες και πρωτοβουλίες, από την πλευρά της πολιτείας, όπως, επίσης, και η υιοθέτηση ταχύτατων διαδικασιών από όλους τους εμπλεκόμενους θα συντείνουν ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα, σε μία χρονική συγκυρία, που η έξαρση της πανδημίας COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσχερούς ρευστότητας σε αυτές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει