Συνάντηση Κώστα Αγοραστού με εκπροσώπους των Σωματείων Θερμοϋδραυλικών της Θεσσαλίας

Με αντικείμενο την πάταξη του φαινόμενου της ύπαρξης µη αδειούχων υδραυλικών και λαθραίων εγκαταστατών

Mε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό συναντήθηκαν εκπρόσωποι των Σωματείων Θερµοϋδραυλικών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας.

Αντικείμενο της συζήτησής ήταν η πάταξη του φαινόμενου της ύπαρξης µη αδειούχων υδραυλικών και λαθραίων εγκαταστατών, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου των θερµούδραυλικών.

Ο κ. Αγοραστός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των σωματείων θερµούδραυλικών ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας εντείνει τους ελέγχους της και ότι πρόκειται να αντιμετωπίσει µε αυστηρότητα τους παραβάτες επιβάλλοντας σ’ αυτούς τις διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά τα πρόστιμα θα επιβάλλονται όχι µόνο στους μη αδειούχους υδραυλικούς, αλλά και σε όσους τους απασχολούν µε οποιαδήποτε σχέση. Το πρόστιμο των παραβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανέρχεται από 10.000 έως και (50.000) ευρώ αντίστοιχα.

Τέλος, ο κ. Περιφερειάρχης επανέλαβε στους εκπροσώπους των θερμοϋδραυλικών ότι τόσο η Περιφέρεια όσο και ο ίδιος προσωπικά παρακολουθούν στενά το θέμα αυτό και σε συνεργασία µε τα τοπικά σωματεία, πρόκειται να συµβάλουν στην προστασία του κλάδου των θερµοϋδραυλικών.

Στη συνάντηση παραβρεθήκαν οι κύριοι Κων/νος Σαγώνας και Νικόλαος Τόπης Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα του Σωµατείου Θερµοϋδραυλικών Λάρισας, ο κ. Απόστολος Τσούπρος Πρόεδρος του Σωµατείου Θερµοϋδραυλικών Μαγνησίας και ο κ. Γεώργιος Κουνάβας, Πρόεδρος του Σωματείου Θερµοϋδραυλικών Καρδίτσας καθώς και η νομική σύμβουλός τους κα Στέλλα Σαμαρά.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει