Συνεδρίασε η επιτροπή για το Μουσείο της Αργούς

Διαβάστε την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Συνεδρίασε η επιτροπή για το Μουσείο της Αργούς με τη προεδρία του Αλέκου Βούλγαρη.

Συμμετείχαν τα μέλη της επιτροπής, ο αντιδήμαρχος πολεοδομικού σχεδιασμού Θανάσης Σταυρίδης, ο Κώστας Νάκος, ο Νίκος Ντόκος και ο Τάσος Καπουρνιώτης καθώς και η προϊσταμένη της τεχνικής υπηρεσίας Ελένη Προβιά.

Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από τον Θαν. Σταυρίδη και την Ελένη Προβιά για τη πορεία των απαραίτητων διαδικασιών που πρέπει να προχωρήσουν προκειμένου να επιλυθούν δύο ενοτήτων θέματα¨

1.η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Βόλου με τον καθορισμό όρων δόμησης και χωροθέτησης του κτιρίου του μουσείου της Αργούς διαδικασίες που αφορούν τη περιφέρεια Θεσσαλίας και του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

2.την εκπόνηση τριών μελετών που απαιτούνται, μαζί με την αρχιτεκτονική μελέτη, για τη δημοπράτηση του έργου τη μουσειογραφική,τη στατική μελέτη και την ηλεκτρολομηχανολογική μελέτη διαδικασίες που αφορούν τις υπηρεσίες του δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι και για τις δύο ενότητες θεμάτων έχουν δρομολογηθεί από τις υπηρεσίες του δήμου όλες οι διοικητικές πράξεις και διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα θέματα των δύο παραπάνω ενοτήτων.

Τέλος με τα σημερινά δεδομένα πορείας των διαδικασιών έγινε και μία εκτίμηση καθορισμού του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα δημοπράτησης του έργου του μουσείου της Αργούς στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει