ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας για ΑΓΕΤ: Καραμπινάτη παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων

“Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να κάνει μερική παύση λειτουργίας του εργοστασίου ή και συνολική ανάκληση της άδειας λειτουργίας…” 

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η δημοσιοποίηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας των αποτελεσμάτων του ελέγχου του υλικού που χρησιμοποιεί για καύση η ΑΓΕΤ και η απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος στην ερώτηση των Αλ. Μεϊκόπουλου και Μάκη Μπαλλή, αλλάζουν σημαντικά τα δεδομένα του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο εύλογα απασχολεί και δημιουργεί ανησυχίες στην τοπική κοινωνία.

Δοκιμάζεται η αξιοπιστία της ΑΓΕΤ καθώς και των ελεγκτικών μηχανισμών  με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, ότι το υλικό που προμηθεύεται από Ιταλία δεν έχει τις προδιαγραφές RDF, αλλά είναι κυριολεκτικά πλαστικό με αυξημένες ποσότητες  υδράργυρου.

Πρόκειται για καραμπινάτη παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων της νομοθεσίας και των ΑΕΠΟ. Η απάντηση της επιχείρησης ότι αμφισβητεί την αξιοπιστία των μετρήσεων την κάνει ακόμα πιο αναξιόπιστη, επειδή πρέπει να αποδείξει με την κατάθεση όλων των στοιχείων, όπως προβλέπεται από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2016 που υποβλήθηκε για να εγκριθεί η ΑΕΠΟ του 2017, ότι ο έλεγχος ξεκινάει από αναλύσεις που κάνει ο προμηθευτής και τις  στέλνει στην επιχείρηση πριν φορτωθεί στο πλοίο, ενώ πρέπει να υπάρχει ετικέτα σε κάθε φορτίο όπου φαίνεται η χώρα προέλευσης και η ποιοτική σύνθεση του υλικού. Στη συνέχεια οι αναλύσεις συνεχίζονται κατά την τροφοδοσία στην μονάδα σε συγκεκριμένο δείγμα ποσότητας καθώς και σε μηνιαία βάση.

Οφείλει η Περιφέρεια Θεσσαλίας που έχει την ευθύνη των ελέγχων να αποκαλύψει πλήρως την παραβίαση της νομοθεσίας και της διαδικασίας και να επιβάλει όλα τα μέτρα που έχει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, σύμφωνα με το Ν.3982/2011.

Με βάση τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, εάν δεν τηρούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, ή αν υπάρχουν παραβάσεις ορίων, η Περιφέρεια μπορεί να κάνει μερική παύση λειτουργίας του εργοστασίου ή και συνολική ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Μέχρι σήμερα, και παρά την συμφωνία να συσταθεί η επιτροπή κοινωνικού ελέγχου στην οποία θα συμμετέχουν διάφοροι φορείς ώστε να ελέγχονται οι περιβαλλοντικοί όροι και η λειτουργία της επιχείρησης, η Περιφέρεια ολιγώρησε.

Είναι πολύ θετικό πως σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού, αν δεν συσταθεί μέχρι τέλος Απρίλη, θα αναλάβει το υπουργείο την ευθύνη σύστασης της.

Είναι θετική εξέλιξη πως το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Θεσσαλίας δείχνει να αποδέχεται τις ευθύνες που της αναλογούν με βάση τις αρμοδιότητες  ελέγχων που έχει, ενώ για πολύ καιρό ουσιαστικά δήλωνε αναρμόδια.

Θετική εξέλιξη είναι και η συμφωνία μεταξύ υπουργείου και ένωσης τσιμεντοβιομηχανιών για αύξηση των ελέγχων.

Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ανοιχτή πλατφόρμα καταγραφής επτά αερίων ρύπων αντί τριών που καταγράφονται σήμερα, με ελεύθερη πρόσβαση.

Οι μετρήσεις διοξινών και φουρανίων θα γίνονται κάθε μήνα και όχι δύο φορές το χρόνο, μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα και τα αποτελέσματα τους θα  αναρτώνται στην ανοιχτή πλατφόρμα καταγραφής αερίων ρύπων. Θα συντάσσεται, ανά τέσσερα έτη, μελέτη διασποράς αερίων ρύπων. Σήμερα αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει μόνο στην υποβολή ΜΠΕ και αφορά περίοδο δέκα ετών.

Η ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας αντιμετωπίζει με μεγάλη υπευθυνότητα το όλο θέμα που έχει να κάνει συνολικά με την αέρια ρύπανση και τις επιπτώσεις στην δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. Με πραγματικό ενδιαφέρον και σεβασμό στις απόψεις της κοινωνίας, φορέων και των κινημάτων θεωρεί πολιτικό και κοινωνικό καθήκον της να συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο και να συμβάλει με τις θέσεις της στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και της απασχόλησης και βεβαίως με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον .

Η επιδίωξη της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας μπορεί να είναι στην επιχειρηματική της λογική, δεν ταυτίζεται όμως με τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας για την οποία η προστασία της υγείας είναι η πρώτη προτεραιότητα της. Η ΑΓΕΤ έχει μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής από την συνεχή μείωση της απασχόλησης και την μερική αναπλήρωση εργαζομένων με μειωμένες παροχές και εργασιακά δικαιώματα .Έχει μειώσει αρκετά το κόστος με τη χρήση εναλλακτικών υλικών από διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες. Απαίτηση της κοινωνίας είναι να αναπροσαρμόσει την πολιτική της στην χρήση της καύσιμης ύλης και σταδιακά να στραφεί σε φιλικότερα και λιγότερα ρυπογόνα, όπως είναι η φυτική βιομάζα και το φυσικό αέριο .Δεν μπορεί να καλύπτεται από το νομικό ευρωπαϊκό και εθνικό καθεστώς που επιτρέπει την καύση των εναλλακτικών καυσίμων. Θα πρέπει να αντιληφθεί πως η μελλοντική της βιωσιμότητα ταυτίζεται με την βιωσιμότητα των ανθρώπων.

Σε κάθε περίπτωση όμως και ανεξάρτητα από το τι καύσιμο χρησιμοποιείται, η προσπάθεια μας πρέπει να είναι συνεχής στην κατεύθυνση της  επιδίωξης της αυστηροποίησης και τήρησης της νομοθεσίας, της ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και του κοινωνικού ελέγχου.

Η συμμετοχή μας είναι διαρκής και δεδομένη στις ανησυχίες και στις πρωτοβουλίες που παίρνουν τα κινήματα και οι φορείς της πόλης μας, γι’ αυτό θα συμμετέχουμε στην κινητοποίηση της 5ης του Μάη, καλώντας τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν το ίδιο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει