Περιήγηση Tag

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ

Κ. Αγοραστός στον REAL FM: Τους τελευταίους 20 μήνες, έχει χαθεί διάστημα άνω των 11 μηνών χωρίς να…

«Οι δημοπρασίες έργων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) πρέπει να ξεκινήσουν στις 20 Οκτωβρίου, όπως άλλωστε προέβλεπε ο Νόμος 4472/2017, αλλιώς θα χαθούν κι άλλοι μήνες»...

Κ. Αγοραστός: Από τις 20 Οκτωβρίου να ξεκινήσουν οι δημοπρασίες δημοσίων έργων μέσω της ηλεκτρονικής…

«Στην αντίθετη περίπτωση, είναι σίγουρο ότι για τουλάχιστον τέσσερις μήνες δεν θα δημοπρατηθεί κανένα έργο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας», προειδοποιεί ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας...