Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη ΔΕΘ: Πραγματοποίησε εργαστήριο με αναφορά στην Εκπαίδευση και στη Προσφυγική Ταυτότητα

To Σάββατο 16/9/2017, στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Εκπαίδευση και Προσφυγική Ταυτότητα».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, στο εργαστήριο συμμετείχαν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί καθώς και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες μέσα από βιωματικές δραστηριότητες συζήτησαν θέματα που αφορούν στην ένταξη των προσφύγων μαθητών στο ελληνικό σχολείο καθώς και ζητήματα γύρω από το γενικότερο θέμα της προσφυγικής ταυτότητας και της σχέσης με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Βασικά συμπεράσματα της συζήτησης στο πλαίσιο του εργαστηρίου ήταν αφενός η πρόταση για ισότιμη συμπερίληψη των μαθητών στις κανονικές σχολικές τάξεις και αφετέρου η κατάλληλη διαπολιτισμική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις σχολικές διαδικασίες ένταξης των προσφύγων μαθητών.

Την εμψύχωση του εργαστηρίου έκαναν ο Κώστας Μάγος, επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Γιώργος Σιμόπουλος, μεταδιδάκτορας ερευνητής στο ίδιο Τμήμα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει