Το υπουργείο Οικονομίας απάντησε στον βουλευτή Μπουκώρο για τους πλημμυροπαθείς της Σκοπέλου

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Απάντηση στα συνεχή ερωτήματα του βουλευτή Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστου Μπουκώρου, αναφορικά με το ζήτημα της εκκρεμούς αποζημίωσης των επιχειρηματιών της Σκοπέλου, που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2015, δόθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στην απάντησή του ο αρμόδιος υπουργός αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το συνολικό ποσό των 952.000 ευρώ που θα δοθεί ως αποζημίωση στους πλημμυροπαθείς επιχειρηματίες του νησιού, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί ως πίστωση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το 2018.

Συγκεκριμένα, στην απάντηση αναφέρονται τα εξής: «Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας χορηγεί αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες πλην σεισμών για την αντιμετώπιση των ζημιών τους. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις ΥΑ 20725/8979 (ΦΕΚ 1207Β/2011) και ΓΔΟΠ 0811ΕΞ 2017 (ΦΕΚ1927/Β/2017) για το σκοπό αυτό απαιτείται, μεταξύ άλλων να εκδοθεί ΚΥΑ από το Υπουργείο Οικονομικών για την οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής και να πραγματοποιηθεί εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών από τις αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές που συστήνονται με απόφαση του Περιφερειάρχη κατά περίπτωση. Για την αποζημίωση των πληγέντων επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία αναλυτική διαδικασία επιβεβαίωσης των δικαιούχων.

Η ΚΥΑ καθορισμού αποζημίωσης στις πληγείσες επιχειρήσεις από πλημμύρες στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκδόθηκε με το ΦΕΚ 1983/Β/2017. Το συνολικό ποσό των 952.000,00 € που θα δοθεί ως αποζημίωση στους δικαιούχους όπως προβλέπεται στην σχετική ΚΥΑ καθορισμού αποζημίωσης (ΦΕΚ 1983/Β/2017) για την εν λόγω θεομηνία απαιτείται να εγκριθεί ως πίστωση στο ΠΔΕ έτους 2018. Για το σκοπό αυτό η αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΒ έχει υποβάλει σχετική πρόταση η οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα διαβιβαστεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Εφόσον διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου για το τρέχον έτος μετά και την κατανομή του ανωτέρω ποσού στο λογαριασμό του αρμοδίου Υπευθύνου Λογαριασμού θα ζητηθεί από την Περιφέρεια να υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των πληγέντων. Ακολούθως και κατόπιν ελέγχου, οι φάκελοι των δικαιούχων θα διαβιβαστούν στη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για να εκδοθούν οι σχετικές εντολές πληρωμής».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει