Άδειες οδήγησης δίκυκλων και ισοδυναμία με τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτου


Με την ψήφιση του νόμου Ν. 4784/2021 (Α΄ 40) – Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο θέμα των αδειών οδήγησης (διπλωμάτων) δίκυκλων.

Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε και το τοπίο της χρήσης των ηλεκτρικά υποβοηθούμενων ποδηλάτων, των ηλεκτρικών πατινιών και των μοτοποδήλατων ή ελαφρών τετράκυκλων με μέγιστη εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα έως 25 χλμ. ανά ώρα, για τα οποία δεν απαιτείτε άδεια οδήγησης..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με το νέο νόμο, που ισχύει ήδη από το 2021, υπάρχει – με προϋποθέσεις – ισοδυναμία των αδειών οδήγησης Β (αυτοκινήτου) με τις βασικές άδειες οδήγησης δίκυκλων ΑΜ και Α1.

Σήμερα οι κατηγορίες αδειών οδήγησης δικύκλων είναι οι παρακάτω:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

  • Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα με μέγιστη ταχύτητα έως 45 χλμ.
  • Κατηγορία Α1: Μοτοσυκλέτες κυβισμού μέχρι 125 κ.εκ., μέγιστης ισχύος 11 κιλοβάτ (15 ίππων) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 κιλοβάτ ανά χιλιόγραμμο (kW/kg).
  • Κατηγορία Α2: Μοτοσυκλέτες μέγιστης ισχύος 35 κιλοβάτ (50 ίππων) και με λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 κιλοβάτ ανά χιλιόγραμμο (kW/kg).
  • Κατηγορία Α: Όλες οι μοτοσυκλέτες χωρίς περιορισμούς ισχύος ή κυβισμού.

Τα ηλικιακά όρια για τις παραπάνω άδειες οδήγησης δίκυκλων είναι τα 16 για την κατηγορία ΑΜ, τα 18 για την Α1, τα 20 για την Α2 και τα 24 για την απόκτηση της κατηγορίας Α χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή τα 22 για αυτούς που έχουν ήδη άδεια οδήγησης Α2 για δυο χρόνια.

Η σημαντική αλλαγή έχει φέρει ο νέος νόμος στις άδειες οδήγησης δίκυκλων είναι η δυνατότητα ισοδυναμίας της άδειας οδήγησης Β (Αυτοκινήτου) με τις άδειες οδήγησης ΑΜ και Α1 με τις παρακάτω προϋποθέσεις.

  • Για την οδήγηση Μοτοποδήλατου (ΑΜ) ισχύει αυτόματα με την συμπλήρωση της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών και την κατοχή της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη.
  • Για την οδήγηση Μοτοσυκλέτας Α1 (125 κ.εκ) ισχύει με την συμπλήρωση της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών, την κατοχή της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη και την πρακτική εκπαίδευση, πέντε (5) μαθημάτων και την αναγραφή – χωρίς εξέταση – του κωδικού “121” στο δίπλωμα Β.
  • Για όσους παράλληλα με την άδεια οδήγησης Αυτοκινήτου Β έχουν και Μοτοποδηλάτου ΑΜ για τέσσερα χρόνια χρειάζεται μόνο η συμπλήρωση του ορίου της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.

Για αν έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης στις κεντρικές και πιο εξελιγμένες χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ηλικιακά όρια για τις άδεις οδήγησης δίκυκλων AM, A1, A2 και Α είναι 14, 16, 18 και 20 αντίστοιχα και η ισοδυναμία των αδειών οδήγησης Β (αυτοκινήτου) με τις ΑΜ και Α1 είναι αυτόματη χωρίς ηλικιακά όρια ή χρονικούς περιορισμούς.Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει