Δημοπράτηση Έργου ασφαλτόστρωσης 27 αγροτικών δρόμων Δήμου Νοτίου Πηλίου, προϋπολογισμού 9.500.000,00 €

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 9.500.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.24% ).

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση είκοσι επτά (27) ήδη διανοιγμένων αγροτικών οδών, οι οποίες εξυπηρετούν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι είκοσι επτά (27) προς ασφαλτόστρωση αγροτικοί οδοί, αφορούν τους εξής:

Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης στην Αγ. Βάσω Τρικερίου.
Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης στο Βρωμονέρι Τ.Κ. Προμυρίου.
Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδού από Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο έως τον οικισμό Μικρό Δ.Ε. Σηπιάδος.
Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδού Βυζίτσα – Αργυραίικα – Καλά Νερά Δ.Ε. Μηλεών.
Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδού Πινακάτες – Αγ. Αθανάσιος – Καλά Νερά Δ.Ε. Μηλεών.
Ασφαλτόστρωση από Τ.Κ. Νεοχωρίου έως παραλία Κλωσσού.
Ασφαλτόστρωση από Τ.Κ. Συκής έως οικισμό Ξυνόβρυσης.
Επέκταση ασφαλτόστρωσης από Τ.Κ. Νεοχωρίου προς οικισμό Πλάκας.
Ασφαλτόστρωση περιφερειακής σύνδεσης υποσταθμού ΔΕΗ Νεοχωρίου προς Τ.Κ. Νεοχωρίου.
Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης από κοιμητήριο Τ.Κ. Μηλεών προς Θέση “Γυφτακέικα”.
Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης από οικισμό Κορώπη προς θέση “Καντηλιά” Τ.Κ. Αφετών.
Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης από Δέλτα Τ.Κ. Μηλεών Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου “Βόλος-Νεοχώρι-Τσαγκαράδα-Χορευτό” προς θέση “Σαΐτης”.
Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης από Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο “Καλά Νερά- Μηλέαι” προς θέση Σχοινιά.
Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης από στάση “Ευαγγελινάκη” Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου “Βόλος-Νεοχώρι-Τσαγκαράδα-Χορευτό” προς παραλία οικισμού Κορώπης Τ.Κ. Μηλεών.
Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης οικισμού Κορώπης – Αγ. Σωτήρας – θέση “Παλάτια” – θέση “Σταυροδρόμι” Τ.Κ. Μηλεών.
Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Μονής Ταξιαρχών – Προφήτη Ηλία – θέση “Κρεμμύδα” Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου Νηλείας.
Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης προς υδραγωγείο Κορώπης.
Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης από Τ.Κ. Συκής προς θέση “Πούντα”.
Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης από Τ.Κ. Συκής προς θέση “Σύρτα”.
Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης παραλίας “Μελανή” με παραλία “Ποτιστικά”.
Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης κεντρικής οδού οικισμού Πάλτσης με παραλία “Μελανή”, μέσω της θέσης “Ζωναίικα”.
Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με παραλία “Ραζή”.
Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Παναγίας Κορώνη με θέση “Κουτσουροδαίικα”.
Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης οικισμού Ροδιά με δρόμο σύνδεσης οικισμού Πλατανιά με οικισμό Κατηγιώργη.
Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου δυτικά του οικισμού Κατηγιώργη.
Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης οικισμού Αλογόπορος με θέση “Θεριάκοντα” .
Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης από γέφυρα “Μπελεγρίνος” Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου “Βόλος-Νεοχώρι-Τσαγκαράδα-Χορευτό” προς θέση έναντι ΚΑΑΥ Καλών Νερών.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/06/2022 ημέρα Πέμπτη.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/07/2022 ημέρα Πέμπτη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει