Νέο ακτινολογικό εξοπλισμό προϋπολογισμού 350.000 ευρώ αποκτά το Νοσοκομείο του Βόλου μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: Μηχανήματα  σύγχρονης ιατρικής και απεικονιστικής τεχνολογίας για το Νοσοκομείο Βόλου

Νέο εξοπλισμό αποκτά σύντομα το Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, καθώς μετά την έγκριση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού ξεκινά ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου. Ειδικότερα πρόκειται για το ενταγμένο στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 έργο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Ακτινολογικού Εξοπλισμού – Γ.Ν. Βόλου» συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησής του έργου είναι το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου Αχιλλοπούλειο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και εθνικούς πόρους.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Η ενσωμάτωση και εφαρμογή της πλέον σύγχρονης ιατρικής και απεικονιστικής τεχνολογίας, με χρήση σύγχρονων εργαλείων διάγνωσης, ασφάλεια ασθενών, ηλεκτρονική διαχείριση ιατρικών – απεικονιστικών αρχείων, εντάσσεται στο βασικό στόχο μας αναβάθμισης των δημόσιων υποδομών της Θεσσαλίας. Με το έργο αυτό, το Νοσοκομείο του Βόλου πρόκειται να αποκτήσει εξοπλισμό σύγχρονο, απαραίτητο για το έργο του και παροχή υπηρεσιών υψηλών στάνταρ στους πολίτες της Μαγνησίας και Θεσσαλίας γενικότερα. Οι επενδύσεις στον τομέα Υποδομών Υγείας συνεχίζονται σταθερά. Μέσα από συνεργασία με τους φορείς της υγείας,  εξασφαλίστηκε και προκηρύχθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση 5 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ Θεσσαλίας, για νέα έργα και με σκοπό τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη παροχών δημόσιας υγείας».

Το έργο αφορά στην Προμήθεια και Εγκατάσταση ακτινολογικού εξοπλισμού σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και πέραν του ορίου ζωής υπάρχοντος βασικού ακτινολογικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνει 1) την προμήθεια Ακτινολογικού Υπερηχοτομογράφου υψηλής ευκρίνειας με Τεχνική Ελαστογραφίας, συνοδευόμενο από τέσσερις ηχοβόλες κεφαλές, τροχήλατο, έγχρωμο εκτυπωτή Α4 τεχνολογίας Laser/Phaser. Επίσης περιλαμβάνει 2) την αντικατάσταση του παλαιού ακτινογραφικού συστήματος με νέο πλήρως Ψηφιακό Ακτινογραφικό συγκρότημα (DR) με 2 ψηφιακούς ανιχνευτές, που θα περιλαμβάνει: Γεννήτρια ακτινών X, κολώνα στήριξης της ακτινολογικής λυχνίας σε οροφή, Ακτινολογική λυχνία ακτινών Χ, Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα, Όρθιο Bucky, δύο (2) Ψηφιακούς ανιχνευτές, Σταθμό λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων, και ανεξάρτητο – 2ο σταθμό εργασίας και διάγνωσης. Η εγκατάσταση θα γίνει στην ήδη υπάρχουσα και λειτουργική ακτινολογική αίθουσα, η οποία διαθέτει όλες τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές και πληροί τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει