Περιήγηση Tag

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

4ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς...

116 χιλιάδες ευρώ σε 23 δικαιούχους για την βιολογική κτηνοτροφία

Οι ονομαστικές καταστάσεις των δικαιούχων με τα ατομικά ποσά ενισχύσεων από την Τετάρτη στους πίνακες ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων στο Διοικητήριο...