Περιήγηση Tag

GROW GREEK TOURISM ONLINE

Ο Αντιδήμαρχος Βόλου Μπατζιάκας συναντήθηκε με τους Συμβούλους της Grow Greek Tourism Online της…

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού Αναστάσιος Μπατζιάκας: "Προτρέπουμε κάθε επαγγελματία να αξιοποιήσει την δράση που παρέχεται δωρεάν με κατ' ιδίαν εκπαιδεύσεις ώστε βελτιώσει την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της…