Περιήγηση Tag

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: “BOMBA” Τριαντόπουλου μέσω Marconi 96,1 για το αεροδρόμιο Κ. Ελλάδας:…

ΗΧΗΤΙΚΟ: Η πρώτη στόχευσή μας είναι ένα δρομολόγιο...  Για να αναπτυχθεί το αεροδρόμιο μας βιώσιμα, θα πρέπει να αναπτύξουμε  στην πόλη μας μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, με μεγάλο αριθμό κλινών..."